LEMUR START-UP

Nudimo tri različne pakete za zagonska podjetja (“start-up”-e) z nespremenljivo dogovorjeno ceno. Start-up paketi obsegajo pravno in poslovno svetovanje in pripravo dokumentacije nujne za začetek delovanja zagonskega podjetja ter za ureditev sodelovanja s pospeševalniki, inkubatorji, platformami za množično financiranje in poslovnimi partnerji.

Z drugimi besedami:

Zagotavljamo “must have” dokumente in pravne nasvete za vsak start-up, ki vstopa v poslovna razmerja z investitorji, uporabniki, pospeševalniki, inkubatorji, platformami za množično financiranje in poslovnimi partnerji.

OSNOVNI PAKET

OSNOVNI

Osnovni paket

Vključuje pravno svetovanje in storitve nujne za ustanovitev podjetja, in sicer preverjanje razpoložljivosti imena podjetja, izbiro primerne pravno-organizacijske oblike družbe, pripravo obvezne pravne dokumentacije (družbena pogodba, notranji pravni akti), pogodb o zaposlitvi in dogovore o nerazkrivanju.

Obseg naših storitev

 • Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja
 • Registracija podjetja
 • Priprava družbene pogodbe
 • Priprava dvostranskega in enostranskega dogovora o nerazkrivanju (»NDA«)
 • Priprava pogodb o zaposlitvi
 • Priprava notranje pravne dokumentacije

Skupen strošek za Osnovni paket bo določen glede na vaše zahteve in storitve, ki jih boste potrebovali pred začetkom dela.

NAPREDNI PAKET

NAPREDNI

Napredni paket

Vključuje pravno svetovanje in storitve potrebne za ustanovitev podjetja in za ureditev poslovnih razmerij podjetja z zunanjimi partnerji, pospeševalniki, tretjimi osebami, etc. V primerjavi z Osnovnim paketom, Napredni paket zajema tudi pripravo obvezne pravne dokumentacije za vsako spletno stran ter pravno svetovanje v zvezi z varstvom zasebnosti in pravicami intelektualne lastnine.

Obseg naših storitev

 • Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja
 • Registracija podjetja
 • Priprava družbene pogodbe
 • Priprava dvostranskega in enostranskega dogovora o nerazkrivanju (»NDA«)
 • Priprava pogodb o zaposlitvi
 • Priprava notranje pravne dokumentacije
 • Priprava opcijskih pogodb
 • Priprava pravnih dokumentov za spletno stran: Pogoji uporabe, Politika zasebnosti, Piškotki
 • Svetovanje glede zaščite in registracije pravic intelektualne lastnine
 • Svetovanje glede varstva podatkov, varnosti in obveznosti glede varstva zasebnosti
 • Svetovanje o pravnih zadevah specifičnih za vaš sektor delovanja

Skupen strošek za Napredni paket bo določen glede na vaše zahteve in storitve, ki jih boste potrebovali pred pričetkom dela.

PREMIUM PAKET

PREMIUM

Premium paket

Vsebuje vseobsežne pravne in poslovne storitve, potrebne za ustanovitev podjetja in za njegovo poslovanje. V primerjavi z Naprednim paketom, Premium paket vključuje tudi pripravo kompleksnih pogodb (pogodba o nakupu deleža/premoženja, mezzanine financiranje, etc.), skrbni pregled in oceno tveganja obstoječih pogodb, pripravo EULA –e in pripravo različnih pogodb z zunanjimi pogodbeniki.

Obseg naših storitev

 • Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja
 • Registracija podjetja
 • Priprava družbene pogodbe
 • Priprava dvostranskega in enostranskega dogovora o nerazkrivanju (»NDA«)
 • Priprava pogodb o zaposlitvi
 • Priprava notranje pravne dokumentacije
 • Priprava opcijskih pogodb
 • Priprava pogodb o nakupu premoženja
 • Priprava pogodb o nakupu deleža
 • Priprava pogodb glede mezzanine financiranja
 • Priprava pravnih dokumentov za spletno stran: Pogoji uporabe, Politika zasebnosti, Piškotki
 • Priprava pogodbe o uporabi licence za končnega uporabnika (End User License Agreement)
 • Svetovanje glede zaščite in registracije pravic intelektualne lastnine
 • Skrbni pregled in ocena tveganj obstoječih pogodb
 • Svetovanje glede varstva podatkov, varnosti in obveznosti glede varstva zasebnosti
 • Svetovanje o pravnih zadevah specifičnih za vaš sektor delovanja

Skupen strošek za Premium paket bo določen glede na vaše zahteve in storitve, ki jih boste potrebovali pred pričetkom dela.