LEMUR IT

Nudimo širok nabor storitev za IT podjetja, in sicer nudimo pripravo pogodb tehnične narave, sodelujemo pri usklajevanju s poslovnimi partnerji, svetujemo pri pravnih sporih ter v zvezi z regulatornimi zahtevami glede varstva podatkov in drugih zadev s področja zasebnosti.

Z drugimi besedami:

Za pripravo tehničnih pogodb je potrebno razumevanje tehničnih specifik IT družb, sicer so lahko pravni dokumenti pretirano zapleteni in celo nerazumljivi za stranke pogodbenega razmerja. Naše storitve so prilagojene vašim specifičnim potrebam in v čim večji meri poenostavljajo pogodbeno dokumentacijo na način, ki ustreza vašim pričakovanjem.

 

Nudimo pripravo naslednjih dokumentov:

Pogodba o nerazkrivanju podatkov

Pravni dokument, ki zagotavlja, da poslovne skrivnosti in druge konkurenčne prednosti ostanejo zaupne.

Pogodba o licenci programske opreme

Pogodba o licenci programske opreme, ki določa pogoje in obveznosti pogodbenih strank.

Pogodba o uporabi licence za končnega uporabnika (EULA)

Dogovor med imetnikom licence in končnim uporabnikom, ki vzpostavlja pogoje za uporabo programske opreme. Dokument je uporabniku predložen na način, da uporabnik z enim klikom sprejme pogodbo, brez možnosti pogajanja.

Pogodba o razvoju programske opreme

Pogodba med naročnikom in razvijalcem programske opreme, ki določa njune medsebojne pravice in obveznosti.

Pogodba o razvoju mobilne aplikacije

Pogodba med naročnikom in razvijalcem mobilne aplikacije, ki določa njune medsebojne pravice in obveznosti.

Pogodba o oglaševanju znotraj mobilnih aplikacij

Različne pogodbe med oglaševalsko agencijo/založnikom in oglaševalcem v obliki enkratnih oglaševalskih kampanj, trajnih pogodb o oglaševanju in kompleksnejših načinov oglaševanja (Insertion Orders, Master Services Agreements, Advertising Exchange Agreements).

Pogodba o distribuciji mobilne aplikacije

Pogodba med platformo in lastnikom aplikacije, ki določa pogoje in način distribucije aplikacije.

Licenčna pogodba za platforme

Pogodba, ki daje imetniku licence pravico uporabe platforme in določa pogoje uporabe.

Pogodba o shranjevanju podatkov

Pogodba, ki ureja pogoje in način shranjevanja podatkov v oblaku ali na strežniku.

Pogodba o sodelovanju

Pogodba, ki ureja pogodbeno sodelovanje med strankama za različne storitve.

Pogodba o odstopu pravic intelektualne lastnine

Pogodba o odstopu pravic intelektualne lastnine, ki pridobitelju zagotavlja lastništvo nad pravicami intelektualne lastnine.

Pogodba o nakupu pravic intelektualne lastnine

Pogodba, ki ureja prodajo pravic intelektualne lastnine.

Specifične IT pogodbe

Druge specifične IT pogodbe, ki niso navedene zgoraj.

Varstvo in zaščita podatkov

Vprašanja v zvezi z varstvom podatkov pridobivajo na pomenu. S povečanjem števila socialnih omrežij, vprašanja glede varstva zasebnosti še nikoli niso bila tako izpostavljena. Nudimo svetovanje in pripravo dokumentov v zvezi z varstvom in varovanjem zasebnosti.

Pravni dokumenti za spletne strani

Priprava pravnih dokumentov, ki jih potrebuje vsaka spletna stran, in sicer politika zasebnosti, piškotki in pogoji uporabe spletne strani.