LEMUR IP & Splošno pravno svetovanje

Nudimo pravno svetovanje za splošna pravna vprašanja in pomoč pri zaščiti pravic intelektualne lastnine v vseh državah sveta.

Z drugimi besedami:

Nudimo splošne pravne storitve in pomoč pri zaščiti in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. Intelektualna lastnina je produkt posameznikove intelektualne kreacije, ki ima določeno tržno vrednost. Spodaj so navedeni nekateri primeri pravnih storitev, ki jih nudimo.

Preverjanje PIL

PREVERJANJE

Kdaj nas potrebujete?

Pred željeno registracijo znamk ali modelov preverimo kakšne so možnosti za njihovo uspešno registracijo. Obseg storitev

 • Poizvedbe o predhodnih (že registriranih) znamkah
 • Poizvedbe o predhodnih (že registriranih) modelih

Registracija PIL

ZNAMKA

Znamka je znak ali kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitve določenega posameznika ali pravne osebe od blaga ali storitev drugega posameznika oziroma pravne osebe. Pri postopku zaščite znamke vedno upoštevamo na kakšen način želi biti posameznik oziroma podjetje predstavljeno na trgu in vzamemo v obzir celotno sliko.

Obseg naših storitev:

 • Svetovanje v zvezi z znamkami;
 • Poizvedbe o predhodnih (že registriranih) znamkah;
 • Svetovanje in priprava dokumentacije v zvezi z registracijo znamke pred slovenskim, evropskih in mednarodnim uradom
 • Svetovanje in priprava dokumentacije v zvezi z vpisom sprememb, prenosom licenc in zastavnih pravic v register
 • Priprava strokovnih mnenj;
 • Svetovanje in priprava dokumentacij v zvezi z postopki zoper znamke tretjih
 • Svetovanje pri podaljšanju veljavnosti zaščite znamke

MODEL

Model je pravica, podeljena za nov in individualni zunanji videz izdelka. Individualni videz izdelka izhaja iz značilnosti njegovih oblik, linij, obrisov, barv, teksture, materialov in ornamentov. Z registracijo modela pridobite izključno pravico preprečiti tretjim, da bi brez vašega soglasja uporabljali izdelek.

Obseg naših storitev:

 • Svetovanje v zvezi z modeli;
 • Poizvedbe o predhodnih (že registriranih) modelih;
 • Svetovanje in priprava dokumentacije v zvezi z registracijo modelov pred slovenskim, evropskih in mednarodnim uradom
 • Svetovanje in priprava dokumentacije v zvezi z vpisom sprememb, prenosom licenc in zastavnih pravic v register
 • Priprava strokovnih mnenj;
 • Svetovanje in priprava dokumentacij v zvezi z postopki zoper modele tretjih
 • Svetovanje pri podaljšanju veljavnosti zaščite modelov

Upravljanje PIL

UPRAVLJANJE

Kdaj nas potrebujete?

V primeru da nekdo nepooblaščeno uporablja vašo znamko, model ali drugo pravico intelektualne lastnine, smo vam na voljo za pomoč. Registracija pravic intelektualne lastnine je osnova, pri čemer pa v današnjem času tehnološkega napredka, pravo vrednost pravicam intelektualne lastnine daje njihovo uveljavljanje.

Obseg naših storitev:

 • Priprava pravnih mnenj in strategij za zoperstavljanje kršitvam;
 • Priprava in vlaganje dokumentov v zvezi s carinskimi postopki pred državnimi organi;
 • Svetovanje v carinskih postopkih v zvezi z začasnim zasegom ponarejenega blaga;
 • Svetovanje v postopkih kazenskega pregona, sodelovanje z organi pregona in organi odkrivanja kaznivih dejanj ter s sodiščem.

Družbena pogodba

Najpomembnejši pravni akt ob ustanavljanju gospodarske družbe. Opredeljuje namen ustanovitve družbe, postopek imenovanja direktorjev in ureditev finančnih zadev.

Pogodba o nakupu deleža

Pogodba, ki določa pravne zaveze investitorja pri njegovem vstopu v lastniško strukturo družbe.

Pogodba o mezzanine financiranju

Pogodba, ki določa pogoje sodelovanja star-upa v shemi mezzanine financiranja oziroma pogoje sodelovanja investitorja v shemi mezannine financiranja.

Delovno – pravne pogodbe in svetovanje

Pogodbe o zaposlitvi, pripravniške pogodbe in pogodbe za študentsko delo so ključne za vsakega delodajalca. Prav tako nudimo pripravo internih pravilnikov in sklepov, ki so obvezni za vsakega delodajalca oz. vsako družbo, pripravo odpovedi pogodb o zaposlitvi in svetovanje v zvezi s splošnimi delovnimi vprašanji.

Pogodba o poslovnem sodelovanju

Pogodba, ki opredeljuje pravice in obveznosti poslovnega sodelovanja med strankama in se lahko uporabi za različne oblike sodelovanje.

Pogodba o svetovalnih storitvah

Pogodba, ki ureja pravice in obveznosti pri najemu zunanjih svetovalcev.

Pogodba o distribuciji

Pogodba med proizvajalcem oz. dobaviteljem blaga in distributerjem, ki določa pogoje do nadaljnje prodaje ali oskrbe s takim blagom.

Licenčna pogodba

Pogodba med imetnikom licence in njenim uporabnikom glede pogojev uporabe predmeta licence.

Pogodbe o prenosu lastninske pravice

Pogodbe o prenosu in obremenitvah lastninske pravice, o vpisu v zemljiško knjigo in svetovanje v zvezi z lastninskimi spori.

Ocena pravnih tveganj

Pregled obstoječih pogodb in ostale pravne dokumentacije in priprava ocene pravnega tveganja za družbo.

Pravno mentorstvo

Nudimo individualno in skupinsko pravno mentorstvo za podjetnike, podjetja in posameznike.